Skip to main content Skip to search

O nama

Ana računovodstvo je servis koji nudi kompletan asortiman knjigovodstvene i računovodstvene usluge za mala, srednja i velika preduzeća. U zavisnosti od potreba Vaše kompanije, postajemo Vaš pouzdan parter kao knjigovođa, računovođa, kontrolor, savetnik za donošenje značajnoh poslovnih odluka, a po potrebi i rukovodilac Vašeg računovodstvenog sektora ili finansijski direktor na određeno vreme dok u potpunosti ne obučimo osobu iz Vaše kompanije da preuzme samostalno takvu ulogu.

Sarađujući sa nama, Vaše računovodstvo i Vaše finansije će funkcionisati na najbolji mogući način, a Vi ćete poslovne napore moći maksimalno da usmerite na aktivnosti koje su od suštinskog značaja za Vaše poslovanje. Na ovakvom modelu svoje poslovanje zasnivaju sve kompanije kojima je u fokusu rast prometa i profita.

Naše online računovodstvo i knjigovodstvo pomoći će Vam da Vaše poslovne knjige budu uvek blagovremeno ažurirane, a potrebni izveštaji uvek dostupni.
Kontaktirajte nas putem telefona ili mail-a jer mi imamo poslovna rešenja koja odgovaraju Vašim potrebama.

Timom ANA RAČUNOVODSTVO rukovodi Ana Milošević, diplomirani ekonomista. Rođena je u Užicu 24.03.1984., gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu , opciona grupa Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje završila je u roku, sa procečnom ocenom tokom studija 9,40 kao jedan od najboljih studenata tog smera. Radila je kao revizor, računovođa, kako u manjim tako i u većim firmama. Sa željom da, kroz iskustvo sagledane nedostatke rada u vođenju računovodstva firmi otkloni,  i da unapredi sagledane prednosti, pokrenula je svoj računovodstveni tim sa ciljem da ažurno odgovri na sve poslovne zahteve svojih klijenata u eri savremene, informacione tehnologije.